06 - 1370 4412 / 06 - 1024 8514
NIEUWS OVER DE AVG

Nieuws over de AVG

In het kader van de AVG hebben wij ons privacyreglement opgesteld c.q. bijgewerkt.

U vindt dit reglement, het handboek kwaliteit en de verwerkersovereenkomst met Dinz (de applicatie waarin wij onze digitale administratie uitvoeren) op de pagina "onze zorgdiensten"onder het kopje "algemene informatie".

LEES MEER ...