06 - 1370 4412 / 06 - 1024 8514
6 juni 2018 Nieuws AVG, competenten zorg, kwaliteit

Nieuws over de AVG

In het kader van de AVG hebben wij ons privacyreglement opgesteld c.q. bijgewerkt.

U vindt dit reglement, het handboek kwaliteit en de verwerkersovereenkomst met Dinz (de applicatie waarin wij onze digitale administratie uitvoeren) op de pagina “onze zorgdiensten”onder het kopje “algemene informatie”.