06 - 1370 4412 / 06 - 1024 8514

COMPETENTE ZORG

COMPETENTEIN DE THUISZORG
null
null

Verpleging

Het doel van verpleging in de wijk is het bieden van zorg door verpleegkundigen in eigen omgeving, daar waar behoefte is.

LEES MEER
null

Verzorging

Persoonlijke verzorging is de ondersteuning gericht op zelfzorg, door assistentie bij dagelijkse verrichtingen.

LEES MEER
null

Begeleiding

Bij begeleiding wordt ondersteuning geboden door toezicht en hulp bij het plannen of regelen van diverse activiteiten.

LEES MEER

COMPETENTE ZORG

null
Competente Zorg is een nieuwe kleine zorgaanbieder in Heerlen die zich vooral richt op de oudere mens. Wij willen ons inzetten voor het zo lang mogelijk op een kwalitatief goede wijze zelfstandig blijven en wonen van onze cliënten. Alle hulp en zorg die daarbij nodig is wordt door ons of door anderen waar wij mee samenwerken geleverd.

Samen met onze medewerkers, studenten, cliënten en hun naasten vormen wij een gemeenschap (community) die als een warme schil voelt en van waaruit de zorg plaatsvindt. Dus niet van bovenaf maar van binnenuit met en vanuit de cliënt en zijn naasten.

Over ons

logo Competente Zorg

Competente Zorg is een kleine zorgaanbieder in Heerlen die zich vooral richt op de oudere mens. Wij willen ons inzetten voor het zo lang mogelijk op een kwalitatief goede wijze zelfstandig blijven en wonen van onze cliënten.

LEES MEER ...

Meer weten?

Neem dan telefonisch contact op met één van de volgende nummers:

06 1370 4412
06 1024 8514

Werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur of ga direct naar onze